Į pirmą puslapį

Apsilankymas katedroje (papildymas nebaigtas)

Katedra. Dariaus Tunkūno fotografija

Piligrimo, keliautojo kelionė po Vilniaus senamiestį prasideda nuo Vilniaus katedros aplankymo. Nuo čia prasidėjo krikščioniškos Lietuvos augimas.

Tikintis žmogus pirmiausia aplanko Švč. Sakramentą, specialioje koplyčioje, kurioje prie raudonos amžinai degančios lempelės saugoma šv. Mišiose konsekruota Eucharistija, t. y. baltoje duonoje pasilieka pats Jėzus Kristus. Jo garbei ir pažinimui bei gausiam maldininkų susirinkimui ir skirta ši didinga katedra — visų Lietuvos bažnyčių pirmtakė.

Vilniaus katedroje, puošniausioje barokinėje koplyčioje ilsisi Lietuvos ir jaunimo globėjas šv. Kazimieras, požemiuose ir koplyčiose palaidoti Vilniaus vyskupai, Lietuvos valdovai ir didikai.

Stebuklais nuo seno garsėjantis Švč. Mergelės Marijos (Sapiegų Madonos) paveikslas nuolat sulaukia lankytojų dėmesio, į jį nukreiptos Dievo Motinos globos prašančių maldininkų akys.

Viešpaties kančią ir visų tremtinių, kankinių skausmą primena vienas originaliausių Lietuvoje ekspresyviai pavaizduotasis Nukryžiuotasis, kurio skulptūra kabo Tremtinių koplyčioje.

Vilniaus katedros požemiuose išlikusi seniausia Lietuvoje Jėzaus Nukryžiavimo scenos freska, o karališkame mauzoliejuje ir kriptose palaidoti kai kurie Lietuvos valdovai ir jų žmonos bei Vilniaus vyskupai bei garbingi mecenatai.

Vilniaus katedroje galima dalyvauti iškilmingiausiuose tikėjimo įvykių minėjimuose, surasti visų Lietuvoje gyvavusių architektūrinių stilių pavyzdžius, gėrėtis garsiausiais religinio meno šedevrais, žmogaus talento, kūrybingumo ir kantrybės vaisiais.

  aukštyn  tolyn