Į pirmą puslapį

Šv. Petro koplyčia

Istorinėje Šv. Petro koplyčioje nuo 2018 m. gerbiamos dviejų Lietuvos palaimintųjų vyskupų – pal. Jurgio Matulaičio (1871–1927 ir pal. Teofiliaus Matulionio (1873–1962) – relikvijos. Koplyčios centre, virš relikvijoriaus su pal. Jurgio relikvija, įkomponuota mozaika, sukurta Vatikano dirbtuvėse 1987-aisiais palaimintojo Jurgio beatifikacijos Romoje proga. Kairėje pusėje stovi pal. Teofiliaus relikvijorius, virš jo – kanoninis palaimintojo paveikslas.

Ankstesnius laikus mena koplyčios dešinėje stovintis vysk. Vladislovo Bandurskio (1865–1932) antkapinis paminklas, sukurtas žymaus skulptoriaus Stanislavo Horno Poplavskio (Stanisław Horno-Popławski) 1937 metais. Paties vyskupo palaikai perkelti į Lenkiją, tad išvaizdos panašumu išsiskiriantis paminklas atlieka memorialinę funkciją.

atgal  aukštyn  tolyn
Į apsilankymo pradžią
Šv. Vladislovo koplyčioje. Kun. Virginijaus  Česnulevičiaus fotografija
Šv. Petro koplyčioje. Kun. Virginijaus Česnulevičiaus fotografija
Šv. Vladislovo koplyčioje. Kun. Virginijaus  Česnulevičiaus fotografija
Šv. Petro koplyčioje. Kun. Virginijaus Česnulevičiaus fotografija