Į pirmą puslapį

SIELOVADA

Sielovada — tai Katalikų Bažnyčios tarnystė parapijoje, padedanti konkrečiam žmogui pažinti Dievą, stiprinti krikščioniškąjį dvasingumą.

Sielovados tarnystę atlieka ne tik vyskupai, kunigai, bet ir katechetai bei kiti aktyvūs pasauliečiai, bendruomenėje prisiimantys įvairius įsipareigojimus.

Katalikų Bažnyčia kaip Jėzų Kristų tikinčiųjų bendruomenė, tęsia Dievo Sūnaus tarnystę šioje žemėje, jos misijoje nuo apaštalų laikų atliekamos trys pagrindinės funkcijos:

  • Kerygma-martyria (gr.) — tikėjimo pagrindų skelbimas, Kristaus Gerosios naujienos mokymas, aiškinimas, krikščioniškas Dievo buvimo liudijimas įvairiose gyvenimo srityse.
  • Leitourgia (gr.) — tikėjimo šventimas bendruomenėje, matomas per regimus ženklus — sakramentus (Kristaus įsteigtas, Bažnyčios teikiamas dovanas, per kurias priimame patį Dievą) ir sakramentalijas (Bažnyčios teikiamus palaiminimus).
  • Diakonia (gr.) — tikėjimo tarnystė silpniausiems bendruomenės nariams: ligoniams, gausioms skurstančioms šeimoms, seneliams ir kitiems vargo prispaustiems žmonėms.
aukštyn
Iškilminga Velykų procesija, 2010. Dainiaus Tunkūno fotografija
Iškilminga Velykų procesija, 2010. Dainiaus Tunkūno fotografija
Iškilmingoje Velykų procesijoje, 2010. Dainiaus Tunkūno fotografija
Iškilmingoje Velykų procesijoje, 2010. Dainiaus Tunkūno fotografija