Į pirmą puslapį

Leitourgia – tikėjimo šventimas

Leitourgia (gr.) — tai viešai, regimais ženklais išreiškiamas Dievo pagarbinimas, per kurį patiriama antgamtinė tikrovė ir pašventinami Bažnyčios nariai.

Tikėjimas švenčiamas iškilminga ir kuklia liturgija, kuriai vadovauja Vilniaus arkivyskupas, jo pagalbininkas vyskupas ar kunigai. Tikėjimo šventimas — tai dalyvavimas šv. Mišiose, sakramentalijose ir Liturginių valandų giedojime.

aukštyn
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija