Į pirmą puslapį

Kerygma-martyria – tikėjimo liudijimas

Kerygma (gr.) — tai tikėjimo pagrindų skelbimas. Jis neatsiejamas nuo autentiško, aiškaus tikėjimo liudijimo (gr. martyria). Krikščioniškas tikėjimo liudijimas atpažįstamas kasdieniniame gyvenime per darbus, elgesį, bendravimą, vertybių apgynimą argumentais ar net pasiaukojimu.

Tikėjimas perimamas ne tik klausantis kunigo ar katecheto pasakojimų, bet ir kartu su kitais Kristų tikinčiais žmonėmis kalbantis, dalijantis krikščioniška patirtimi, įžvalgomis, keliant klausimus, bendradarbiaujant įvairiose tarnystėse. Todėl įgiję būtinas žinias, atradę Bažnyčią kaip gyvą ir veiklią bendruomenę, žmonės kviečiami nesustoti, bet toliau įvairiose grupelėse brandinti krikščionišką tikėjimą, atrasti džiaugsmą.

Paaugliai ir jauni žmonės kviečiami į jiems skirtas popietes, kuriose patys Jaunimo rūsyje planuoja veiklą, ruošiasi ir įgyvendina įvairias iniciatyvas, taip išmoksta būti aktyviais Bažnyčios misijos dalyviais.

Visi, norintys labiau suprasti Šventąjį Raštą, kviečiami į Maldos grupę, kur renkamės melstis, studijuoti ir svarstyti Dievo žodį. Taip geriau pasirengiama dalyvauti šv. Mišiose, geriau įsigilinama į skaitinių tekstus.

Šeimos taip pat kviečiamos melstis drauge, skaityti Viešpaties žodį, dalyvauti rekolekcijose, išdrįsti kalbėtis apie tikėjimą ir tarpusavio santykius.

aukštyn
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija