Į pirmą puslapį

Parapija

Priklausymas parapijai apibrėžiamas ne tik gyvenamąja teritorija, bet ir realiu dalyvavimu bendruomenės gyvenime.

Todėl Vilniaus arkikatedros bazilikos Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo parapijai save priskiria ir kitose miesto gatvėse gyvenantys bei šioje šventovėje besimeldžiantys katalikai, kurie noriai įsijungia į įvairias arkikatedros sielovados programas.

aukštyn

Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija