Į pirmą puslapį

Diakonia – tikėjimo tarnystė

Diakonia (gr.) — bendruomeniškai ir tvarkingai vykdoma artimo meilės tarnyba ligonių, vargstančiųjų, įvairiopos globos reikalingų žmonių labui.

Bažnyčia kaip Kristų tikinčių ir jo pavyzdžiu gyvenančių žmonių bendruomenė pašaukta solidariai atlikti gailestingosios meilės tarnystę ligoniams, vargšams, pagyvenusiems ir kitiems globos reikalingiesiems. Iš artimo meilės pasaulis pažįsta, kad esame Kristaus mokiniai. Bažnyčia — krikščioniška šeima ir bendruomenė, kurios pašaukimas praktiškai įgyvendinti artimo meilės įsakymą. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, tikintiesiems svarbu turėti reginčią širdį, kuri skiria dėmesio kitiems, mato, kur reikia meilės, kam skauda ir reikia padėti.

aukštyn