Į pirmą puslapį

Skulptūros katedros išorėje

Pagrindinis fasado portalas dorėninis su šešiomis kolonomis ir frontonu. Lauryno Stuokos Gucevičiaus suprojektuotame fasade pirmiausia į akis krenta šešios fasado skulptūros. Katedros priekinio fasado šonų nišose – Abraomas ir Mozė — vyriausieji Senojo Testamento atstovai. Jie laikomi mūsų tikėjimo protėviais, už portiko kolonų, arčiau įėjimo į šventovę — Naujojo Testamento skelbėjų — keturių evangelistų skulptūros. Jos yra lengvai identifikuojamos, nes turi savo simbolinius ženklus (iš kairės į dešinę): šv. Matas vaizduojamas su angelu, šv. Morkus — su liūtu, šv. Lukas — su jaučiu ir šv. Jonas — su ereliu.

Virš evangelistų — penki horeljefai, vaizduojantys Naujosios sandoros ir apaštalavimo temas (iš kairės į dešinę): „Šventosios Dvasios atsiuntimas“ (Apd 2, 1—4), „Luošio išgydymas“ (Apd 3, 1—10), „Šv. Petro pamokslas“ (Apd 2, 14—36), „Mirusiojo prikėlimas Troadėje“ (Apd 20, 7—12) ir „Ananijo ir Sapfyros mirtis“ (Apd 5, 1—11). Visos scenos remiasi Apaštalų darbų knyga, kalba apie nuostabų Evangelijos išplitimą, apie atsivertimą, apie apaštalų rankomis vykdomus Dievo malonės darbus ir apie Šventajai Dvasiai meluojančių nubaudimą. Šventajai Dvasiai veikiant Bažnyčia skelbia Dievo Sūnų „ligi pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Prieš mūsų akis pagrindinių įkvėptų asmenybių, krikščionybės skleidėjų šv. Petro ir šv. Pauliaus darbai.

Pietinėje ir šiaurinėje katedros pusėse L. Stuokos-Gucevičiaus pristatytos kolonados, kurios Šv. Kazimiero koplyčią ir pačią šventovę panašiu frizu sujungia į darnią visumą. Pietinėje katedros pusėje, šonininio katedros fasado nišose stovi septynios Lietuvos kunigaikščių statulos, sukurtos 1754 m. ir skirtos Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios didžiajam altoriui. Šiaurinėje šonininio fasado nišose pusėje stovi penkios jėzuitų šventųjų skulptūros, kurios 1754—1768 metais buvo sukurtos. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios šoniniams altoriams papuošti. Tačiau kai caro valdžia 1832 m. šią bažnyčią atėmė iš katalikų, skulptūros perkeltos į katedros nišas, kur iki šiol ir stovi. Visos 15 skulptūrų pagamintos iš stiuko, yra rokoko stiliaus.

atgal  aukštyn  tolyn
1. Abraomas
2. Mozė
3. šv. Matas, viršuje — „Šventosios Dvasios atsiuntimas“
4. šv. Morkus, viršuje — „Luošio išgydymas“
5. šv. Lukas, viršuje — „Mirusiojo prikėlimas Troadėje“
6. šv. Jonas, viršuje — „Ananijo ir Sapfyros mirtis“
7. durys, viršuje — „Šv. Petro pamokslas“
8. Lietuvos kunigaikščiai
9. Jėzuitų šventieji

Mozė. Silvijos Knezekytės fotografija
Mozė. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Matas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Matas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Morkus. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Morkus. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Lukas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Lukas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Jonas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Jonas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Petro pamokslas. Vytauto Kandroto fotografija
Šv. Petro pamokslas. Vytauto Kandroto fotografija