Į pirmą puslapį

Vyskupų koplyčia (buvusi Švč. Sakramento)

Ši koplyčia XVI a. funduota vyskupo Jono Žygimantaičio iš Lietuvos kunigaikščių giminės, pašvęsta Šv. Marijai Magdalenai, vėliau vadinta Vyskupų, nes po ja esančioje kriptoje palaidoti Vilniaus katedros vyskupai. 

Ant sienos virš tabernakulio kabo paveikslas „Kristus — Geroji Viltis“. Paveikslas (75x58 cm dydžio) nutapytas ant drobės 1873 m., Ispanijoje, autorius — Gonzala Nunez. Paveikslo ikonografija plėtoja Viešpaties gailestingumo temą. Kristaus sandalas sveria daugiau nei auksas. Jėzus išperka kalinį ir dovanoja jam laisvę. Grandinėmis surakinto kalinio išpirkimo iš nelaisvės motyvas primena beribį Viešpaties dosnumą ir gailestingumą, išlaisvinantį žmogų iš nuodėmės. Sidabriniai paauksuoti paveikslo aptaisai pagaminti 1899 m. Vilniuje, Marijono Neviadomskio dirbtuvėse. Šie aptaisai Vilniaus vyskupo Stepono Aleksandro Zveravičiaus, kuris ordinaru dirbo nuo 1897 iki 1902 m. leidimu ant paveikslo pritaisyti kaip tikinčiųjų padėkos ženklas — votas už patirtas malones.

Vyskupų koplyčios lubose — freska, kurioje tarp dviejų angelų vaizduojamas visus maldininkus laiminantis Kristus. XX a. pradžioje koplyčia išpuošta angelų figūromis ir eucharistiniais simboliais bei Jėzaus Kristaus monogramomis sgrafito technika. Sgrafitas — tai sienų dekoravimo būdas kelių sluoksnių spalvotu tinku, taikoma dekoratyvinės bei ornamentinės tapybos darbams, o kartais ir figūrinėms kompozicijos. Pasitelkus sgrafito techniką plonas viršutinis sienos tinko sluoksnis pagal tam tikrą piešinį nugramdomas iki apatinio skirtingos spalvos posluoksnio. Jų gali būti du trys ir daugiau. Sgrafito technikai būdingas tinko faktūros, spalvos ir piešinio linijų žaismas. Darbų autorius — Jurgis Hoppenas.

Vyskupų koplyčioje, rytinėje sienoje įrengta Vilniaus vyskupui Antanui Pranciškui Audzevičiui (1833—1895) skirta epitafija.

atgal  aukštyn  tolyn
Į apsilankymo pradžią
Kristus — Geroji Viltis. G. Nunez. Ispanija. 1873 m. Antano Lukšėno fotografija
Kristus — Geroji Viltis. G. Nunez. Ispanija. 1873 m. Aptaisas — Lietuva. 1899 m. Antano Lukšėno fotografija