Į pirmą puslapį

Chorai

Ankstyvaisiais krikščionybės laikais pamaldų metu giedodavo visa bendruomenė. Po 364 m. Visuotinio Laodikėjos susirinkimo bažnyčiose pradėjo giedoti tik gerai pasiruošę, muzikinį išsilavinimą turintys giesmininkai. Taip prie didesnių bažnyčių atsirado pirmosios bažnytinio giedojimo mokyklos, buvo ruošiami chorai, kuriems vadovavo įvairūs muzikai.

Vilniaus katedra visais gyvavimo laikotarpiais turėjo daug muzikantų ir giesmininkų. Muzika ir giedojimas joje skambėjo nuo pat pašventinimo. Nuo XV a. Katedros mokykla ruošė giedotojus, kurie giedodavo pamaldose. XV a. I pusėje prie Vilniaus katedros įkurta Schola Cantorum (giedojimo mokykla), kaip ir daugelyje Vakarų Europos katedrų, vienijo grigališkojo choralo giesmininkus, kurie nuolat giedodavo per per bažnytines šventes, mieste rengiamas procesijas. Vilniaus katedroje grigališkąjį choralą pamaldose giedojo tik vyrai pasauliečiai. Mokyklą išlaikė miesto didikai, vyskupai, dėstydavo žymiausi to meto samdomi kantoriai, muzikos specialistai: Žygimantas Liauksminas, Saliamonas Slavočinskis. Buvo išleisti giedojimo vadovėliai, giesmynai.

Nuo 1522 m. Vilniaus katedros kapitula įsteigė prelato kantoriaus pareigybę. Ją užimantis kapitulos narys turėjo rūpintis bažnytine muzika. Katedroje buvo grojama ne tik vargonais, bet ir būgnais, trimitais, obojais ir kitais instrumentais, giedojo keli chorai. Nuo pat Vilniaus universiteto įsteigimo (1579 m.) muzikų bendrabučio (tuomet vadinto muzikų bursa) studentai buvo įpareigoti ir groti bei giedoti per pamaldas Vilniaus katedroje. Pastaraisiais šimtmečiais Vilniaus katedra buvo svarbiausias Lietuvos bažnytinės daugiabalsės muzikos centras, joje muzikavo geriausi Vilniaus muzikantai. Jau XVIII a. pradžioje Katedros kapela buvo didžiausia ir bene profesionaliausia iš viso miesto bažnytinių kapelų. Vilniaus katedros kapela buvo didelis orkestras, kurio repertuarą sudarė ne vien bažnytinės muzikos kūriniai. Nuo XIX a. veikė Vilniaus katedros muzikos komitetas, kuris rūpinosi Katedroje skambančia muzika ir muzikantais.

Po Vilniaus katedros atšventinimo 1989 m. joje vėl buvo telkiami išsilavinę, religinę muziką pažįstantys žmonės, kurie galėjo vadovauti norintiems giedoti šventovės maldininkams. Šiuo metu Vilniaus katedroje veikia šeši įvairių bažnytinės muzikos stilių chorai, kuriuose gieda skirtingo amžiaus giesmininkai. 

Šv. Mišiose sekmadieniais ir švenčių dienomis gieda:

8.00 val. Parapinis choras

9.00 val. Liaudies giesmių choras

10.00 val. Kamerinis choras

11.15 val. Vaikų choras

12.30 val. Jaunimo choras 

17.30 val.  gieda katedros jaunimas

18.30 val. Schola Gregoriana Vilnensis

 
aukštyn
Chorai Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Chorai Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Chorai Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Chorai Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija