Į pirmą puslapį

Liaudies giesmių choras

Gieda sekmadieniais 9 val. šv. Mišiose ir ketvirtadieniais 17.30 val. šv. Mišiose. Choro vieta — katedroje prie buvusios sakyklos esančiuose suoluose. Advento metu prieš Rarotų šv. Mišias choras gieda „Švč. Mergelės Marijos valandas“, Gavėnios metu — „Graudžius verksmus“, dalyvauja Kryžiaus kelio procesijose, jau daugelį metų per Sekmines Vilniaus Verkių Kalvarijų Kryžiaus kelio procesiją palydi ir šio choro giedamos giesmės. 

Choro vadovė — Janina Bukantaitė.

Repeticijų grafikas

Repeticijos vyksta sekmadieniais 8 val. ir pagal poreikį papildomai repetuojama kitomis dienomis.

Laukiame muzikalių ir liaudies giesmę mylinčių giesmininkų repeticijų metu ir per šv. Mišias. Vadovės mob. tel.  8 636 31405, tel. (5) 27 616 71, el.paštas:

Veikla

Šiuo metu chore gieda 34 giesmininkai. Choras įsikūrė 1996 m. rudenį monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ir vargonininko Petro Bagdonavičiaus iniciatyva. Liaudies giesmių ansamblis puoselėja folklorinę visos Bažnyčios narių giedojimo tradiciją. Giesmininkai siekia, kad Lietuvos bažnyčiose vėl skambėtų mūsų senolių giedotos giesmės. Beveik visi giesmininkai dar dalyvauja kokiam nors Vilniaus miesto folkloro ansamblyje, o katedroje visus jungia senoji katalikiška liaudies giesmė.

Liaudies giesmių choro repertuarą sudaro prof. Alfonso Motuzo mokslinių tyrinėjimų metu surinktos giesmės ir liaudies apeiginiai giedojimai, choristų atsineštos tėvų ir senelių, bei folkloro ekspedicijose užrašytos giesmės. Repertuare yra apie 180 giesmių, kurios giedamos a capella arba pritariant kanklėmis.

Choristai gieda šermenyse bei laidotuvėse, rengia religinių giesmių valandas, darnia giesme Dievą šlovina ir kitose Lietuvos bažnyčiose. 2000 m. įrašyta pirmoji kompaktinė plokštelė „Sveika, žvaigždė ankstyboji“, 2008 m. pagal prof. A. Motuzo parengtą giesmyną, į kompaktinę plokštelę įrašyti Vilniaus Verkių Kalvarijų apeiginiai giedojimai. 

aukštyn
Vilniaus arkikatedros Liaudies giemių choras Šiluvoje.
Vilniaus arkikatedros Liaudies giemių choras Šiluvoje.