Į pirmą puslapį

Schola Gregoriana Vilnensis

SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkajame chore choralą gieda iki 30 giesmininkų vyrų ir moterų. Choras įkurtas 1989 m. gegužės mėn. kaip pirmasis Lietuvoje grigališkasis choras Cantores chorales capellae S. Casimiri. Nuo 1994 m. vadinasi Schola Gregoriana Vilnensis.

Schola Gregoriana Vilnensis propaguoja išimtinai grigališkąjį choralą — tradicinį Romos Katalikų Bažnyčios liturginį giedojimą.

Choro nariai 1992 m. spalio 11 d. įkūrė asociaciją – Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studiją, kuri organizuoja grigališkojo choralo savaites ir koncertų ciklus, leidžia muzikos įrašus ir leidinius, interneto svetainę www.gregoriana.lt, draugauja su kitais Lietuvos ir užsienio grigališkaisiais chorais, asociacijomis, vienuolių bendruomenėmis. Studijos vadovas – nenutrūkstamai nuo jos įkūrimo – Dainius Juozėnas.

Tradicinis ir nuolatinis Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos renginys — kasmet organizuojamos Grigališkojo choralo savaitės, nuo 1993 metų vykusios Kretingoje, Kražiuose, Pažaislyje, nuo 2011 m. — Marijampolėje.

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu 1993 m. Schola Gregoriana Vilnensis kartu su kitais Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkais giedojo Vilniaus katedroje per popiežiaus susitikimą su pašvęstojo gyvenimo atstovais. Keletas Arkikatedros choralistų atrado dvasinį pašaukimą eidami kunigystės Vilniaus arkivyskupijoje bei vienuolystės keliu Palendrių, Paparčių Betliejaus seserų, Kretingos klarisių, Vargdienių seserų kongregacijos vienuolynuose.

Choras įrašė tris kompaktinius diskus: „Laetare“, 1997 m., vadovė Daina Adamkevičiūtė, „Cantate Domino“, 2006 m. (su kitais atlikėjais), vadovė Živilė Stonytė, ir "Gaude Maria Virgo", 2022 m., vadovas Michał Sławecki (Lenkija). 2014 metais choras minėdamas savo liturginės tarnystės 25-metį, įrašė į DVD plokštelę jubiliejinį koncertą šv. Ignoto bažnyčioje, kuriam dirigavo prof. Nino Albarosa iš Italijos. Choro 30-mečio jubiliejiniam koncertui vadovavo prof. Juan Carlos Asensio (Ispanija).

Schola Gregoriana Vilnensis giesmės skambėjo Paryžiuje: Sainte-Chapelle koplyčioje, Notre-Dame katedroje, Val-de-Grâce bažnyčioje, Thermes de ClunyMont St. MichelFontfroide, Fontevraud, Vaals, Clervaux, Solesmes, Wisque, Vygrių vienuolynuose; Plocko, Poznanės, Aacheno ir Cuenca katedrose; Vakarų Flandrijos bažnyčiose. 1991, 1994, 1997 ir 2000 metais dalyvavo tarptautiniame grigališkojo choralo festivalyje Watou (Belgijoje).

Schola Gregoriana Vilnensis giedojo daugelyje Lietuvos bažnyčių.

Be sekmadienio vakaro šv. Mišių 18.30 val., kurios nuo 2010 m. aukojamos lotynų kalba, Arkikatedros choralistai turi daugiau liturginių prievolių šioje šventovėje, giedodami:

Didžiojo Penktadienio (Kristaus kančios) pamaldose;

Vėlinių oktavos metu lapkričio 1, 2  ir oktavos sekmadienį gieda šv. Mišiose ir eina gedulingą procesiją giedodami „Rūsčią dieną“, perpintą vargonų improvizacijomis.

Šv. Kazimiero atlaiduose, iškilmės išvakarėse, Grabnyčiose, kitų Bažnyčios švenčių dienomis, pašvęstojo gyvenimo asmenų šventimuose.

Kiekvieną antrą mėnesio ketvirtadienį choras gieda šv. Mišiose, dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje.

Choras yra nuolatinis atlaidų kitose Vilniaus ir Lietuvos bažnyčiose — tradiciškai gieda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose, Sekminių atlaiduose Vilniaus Kalvarijose, pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje, Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje Didįjį Ketvirtadienį, Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje — Velyknaktį.

Scholos vargonininkė nuo 2020 metų — Eglė Rudokaitė — praturtina liturgiją šv. Mišiose ar koncertuose katalikybės įkvėpta vargonų muzika.

Choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovė – Živilė Stonytė -Tamaševičienė, tel. +370 687 28787, zivile@gregoriana.lt.

Išsamiau apie choro veiklą galima rasti jo Facebook‘o svetainėje https://www.facebook.com/gregoriana.lt.

El. paštas: schola@gregoriana.lt, zivile@gregoriana.lt, adresas: Katedros a. 2, LT-01143 Vilnius; tel. +370 618 49 103, +370 687 287 87.

 

 

aukštyn
Schola Gregoriana Vilnensis choras  Vilniaus arkikatedroje.
Schola Gregoriana Vilnensis choras Vilniaus arkikatedroje.