Į pirmą puslapį

Didysis choras

Choro vadovai

 

Pranas Sližys (1915-2004) – Lietuvos chorų dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, docentas, chorui vadovavo 1989 - 1991 m.

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=340

 

 

Leonas Pranulis (1940-2008) – chorų dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, kapelų vadovas, chorui vadovavo 1991 - 2007 m.

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/08/29/atmi_02.html

 

 

Remigijus Songaila (1949) – chorų dirigentas, pedagogas, docentas, chorui vadovauja nuo 2007 metų.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Songaila

 

Jam talkina Eglė Ganusauskienė (1965) – chorų dirigentė, pedagogė, Didžiojo choro chormeisterė.

 

Bernardas Vasiliauskas (1938) – Vilniaus Arkikatedros Bazilikos vargonininkas, tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso laureatas, Šv. Kristoforo statulėlės, Kultūros ministerijos Garbės ženklo ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ nominantas.

 

 

Choro repeticijų grafikas

 

Pirmadieniais  (bendra choro repeticija)                             18.00 – 20.00 val;

Trečiadieniais  (moterų balsai – sopranai, altai)                   18.00 – 20.00 val;

Ketvirtadieniais  (vyrų balsai – tenorai, bosai)                     18.00 – 20.00 val;

Sekmadieniais   – bendra                                                    11.00 – 12.30 val;

Sekmadieniais Šv. Mišiose gieda                                    –  10.00 val.

 

Kiekvieną sekmadienį Šv. Mišias transliuoja Lietuvos radijo antroji programa, valstybinių švenčių metu ir Lietuvos televizija.

 

 

Choro veikla

 

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Didžiąjame chore šiuo metu gieda 50 įvairaus amžiaus giesmininkai, turintys įvairų išsilavinimą bei profesinį pasiruošimą, tame tarpe ir muzikinį.

1989 m. chorą įkūrė ir jam dvejus metus vadovavo žymus Lietuvos chorų organizatorius bei dirigentas, vargonininkas ir kompozitorius, docentas Pranas Sližys. Tų pačių metų vasario 5 dieną Arkikatedros atšventinimo Šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyskupas Julijonas Steponavičius, naujai suburtas choras giedojo savo pirmąsias Mišias. Jas dirigavo maestro Pranas Sližys.

1991-2007 m. Laikotarpiu su choru dirbo ir jam vadovavo chorų dirigentas, vargonininkas ir kompozitorius, kaimo kapelų vadovas Leonas Pranulis. Be tiesioginių giedojimų Vilniaus Arkikatedroje choras parengė ir atskiras koncertines programas, kurias, šalia įvairių Mišių ir giesmių jis atliko daugelio žymių miestų ir miestelių, taip pat ir užsienio šalių šventovėse. Choras giedojo Paryžiaus Notre-Dame katedroje, Romo Šv. Petro Bazilikoje, Ispanijos Barselonos katedroje, Šveicarijos, Rygos Domo ir Petro šventovėse, senosiose Lietuvos etninėse žemėse, dabar esančiose Baltarusijos, Lenkijos, Kaliningrado srityse. L. Pranuliui vadovaujant choras taip pat giedojo įvairių religinių švenčių ir pamaldų visoje eilėje Lietuvos bažnyčių – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Šiluvoje, Kryžiaus kalno atlaiduose, taip pat Varniuose, Utenoje, Kaišiadoryse, Anykščiuose, Biržuose, Vabalninke, Šakiuose, Švenčionyse, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Kėdainiuose, Telšiuose, Lentvaryje, Obeliuose, Tytuvėnuose, Salake ir daugelyje kitų vietovių. Nuo 1990 m. Vilniaus Arkikatedros Didysis choras yra visų Lietuvoje rengiamų respublikinių dainų švenčių dalyvis.

 

Nuo 2007 m. Rugpjūčio chorui vadovauti buvo pakviestas chorų dirigentas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, daugelio respublikinių ir užsienio valstybių chorų konkursų laureatas, kitų žymių Lietuvos muzikos mokyklų pedagogas Remigijus Songaila. Jam vadovaujant Arkikatedros choras sėkmingai pratęsė anksčiau dirbusių chorų vadovų darbo ir koncertinės veiklos tradicijas, aktyviai įsijungė į Lietuvos bažnytinės muzikos kompozitorių kūrybos propagavimą tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių žymiausiose šventovėse, šiuo metu atlikdamas labiausiai vertinamus jų kūrybos pavyzdžius. Remigijui Songailai vadovaujant choras pasipildė naujais giesmininkais, su pasisekimu giedojo ir koncertavo Danijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos, Portugalijos, taip pat Lietuvos miestų didžiosiose miestuose ir bažnyčiose.

 

Choro repertuaras

 

Choro repertuaras formuojamas atsižvelgiant į religinių ir valstybinių švenčių pobūdį, vietą, reikšmę ir laikotarpį. Pamaldų metu choro atliekamos Mišios ir giesmės padeda tikintiesiems giliau suprasti ir pajusti liturgijos esmę, jiems teikiamų Dievo malonių ir dvasinių vertybių prasmę. Choras atlieka įvairių epochų ir stilių kompozitorių kūrinius, pradedant Renesanso, vėliau Europos klasikos, Romantizmo laikotarpių, taip pat ir Lietuvos 19-21 amžių laike sukurtus bažnytinius kūrinius.

 

Naujų narių priėmimas 

 

Choras kviečia įsijungti į Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Didžiojo choro giesmininkų būrį dainuojančius ir giedančius tikinčiuosius ir Malda, ir Giesme šlovinti Viešpatį.

Choro meno vadovas, docentas Remigijus Songaila, tel. 8 687 77612

Choro prezidentas, dr. Ignas Krasauskas, tel. 8 685 29135,

el. p.  ignaskr45@gmail.com 

Trumpą informaciją apie Vilniaus Arkikatedros Kamerinį chorą galima rasti ir čia:

 

 p.s. informacija pateikta remiantis spausdintuose leidiniuose ir enciklopedijose pateikta medžiaga

 

aukštyn

Didysis choras Vilniaus arkikatedroje.