Į pirmą puslapį

Jaunimo choras

Gieda kiekvieną sekmadienį 12.30 val. šv. Mišiose.

 

Choro vadovė — Violeta Savickaitė-Paciūnienė.

 

Repeticijų grafikas

Choras repetuoja antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 iki 21 val.

 

Kviečiame ir laukiame naujų giesmininkų
mūsų repeticijose ir šv. Mišiose.
Vadovės Violetos mob. tel. 8 687 37484

 

Veikla

Šiuo metu turime daugiau nei 40 narių, dalis jų gieda nuo pat choro įkūrimo. Jaunimo choras įkurtas 1989 metų pavasarį.

Repertuaras gausus ir įvairus — nuo grigališkojo choralo, senųjų autorinių kūrinių iki šiuolaikinės, specialiai chorui dedikuotos muzikos. Choro repertuare yra V. A. Mocarto „Karūnavimo mišios“, F. Šuberto „Maginificat“, Š. Guno „Mišios G-dur“, K. Sen-Sanso „Kalėdų oratorija“, F. Mendelsono oratorija „Kristus“, G. Verdi „Stabat Mater“, A. Dvoržako „Stabat Mater“ bei daugelis kitų stambių ir smulkesnių kūrinių. Giedamos lietuvių autorių — J. Naujalio, G. Šukio, V. Miškinio, G. Purlio, K. Vasiliauskaitės, A. Remesos, L. Abario — mišios ir giesmės.

Choras pabuvojo ne vienoje užsienio šalyje. Lietuviškos choro giesmės skambėjo Lenkijoje, Ukrainoje, Norvegijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, 2005 m. Graikijoje Prevezos tarptautiniame chorų konkurse Vilniaus arkikatedros jaunimo choras laimėjo sidabro medalį mišrių chorų grupėje. Choras dažnai gieda ir kitose Lietuvos bažnyčiose, religinėse šventėse, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, religinės muzikos koncertuose.

Su choru bendradarbiauja vargonininkas Bernardas Vasiliauskas, VRM pučiamųjų orkestras (vadovas A. Radzevičius), kartu įvairiomis progomis giedojo šie solistai: D. Juodikaitytė, V. Juozapaitis, R. Juzukonytė, R. Šilinskaitė, T. Ladiga, I. Linaburgytė, I. Misiūra, P. Narijauskas, L. Sprindys, R. Preikšaitė, E. Prudkauskas, V. Prudnikovas, D. Puišys, L. Račkauskaitė, R. Tallat-Kelpšaitė ir kt.

aukštyn