Į pirmą puslapį

Andriaus Klangevičiaus epitafija

Andrius III Benediktas Klangevičius (1766—1841 ) buvo Vilniaus vysupu ordinaru nuo 1840 XII 14 — 1841 XII 27. A. Klangevičiaus epitafija (1,1x1,2 dydžio) yra pietinėje navoje, prie pietinės sienos piliastro, po kitomis dviejomis memorialinėmis lentomis. Vyskupo epitafija įrėminta puošniais ornamentiniais apvadais. Epitafijos apačioje iškaltas herbas ir vyskupo insignijos.

Juodo marmuro lentoje barokinio šrifto auksuotomis raidėmis iškaltas tekstas lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Andrius Klangevičius, Vilniaus vyskupas, tikrai Bažnyčiai atsidavęs žmogus, pasižymintis dvasios stiprybe ir liepsnojantis uolumu Dievo namams, didžiausiomis pastangomis atnaujino Bažnyčios drausmę, smulusią dėl laiko negandų. Dirbdamas šį darbą mirė 1841 metų gruodžio 27 dieną, būdamas 75 metų amžiaus. Didžiai liūdėdama Vilniaus kapitula pasirūpino, kad pagarbos verti Jo palaikai būtų palaidoti šiame kape.

atgal  aukštyn  tolyn
Andriaus Klangevičiaus epitafija. Silvijos Knezekytės fotografija
Andriaus Klangevičiaus epitafija. Silvijos Knezekytės fotografija