Į pirmą puslapį

Adomo Zablockio epitafija

Adomas Zablockis (1575—1648) buvo Vilniaus katedros kapitulos kanauninkas nuo 1636 m. Jam skirta epitafija įrengta pietinėje navoje, prie šv. Kazimiero koplyčios, ant pietinės sienos. Adomo Zablockio epitafija yra tarp Pirmosios Lietuvos mokykos atminimo lentos ir vyskupo A. Klangevičiaus epitafijos. Tekstas iškaltas lotynų kalba.

 

Lietuviškas epitafijos vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Adomas Zablockis, Vilniaus kanauninkas, nepaprastas Dievo, Dievo Gimdytojos ir šventųjų garbintojas, garsus kilme ir išsilavinimu, dar garsesnis dorumu ir pavyzdingu elgesiu, tikras neturtėlių ir klierikų tėvas, taip norėjo su jais valgyti prie bendro stalo, kad būtų laikęs gėda, jei vienas būtų suvalgęs savo kąsnelį. Apsuptas kunigų ir maldų, sulaukęs daugiau nei 70 metų, palikęs visus jo besiilginčius ir liūdinčius, mirė 1648 metų vasario 17-ąją, kad amžinai gyventų.

atgal  aukštyn  tolyn
Adomo Zablockio epitafija. Silvijos Knezekytės fotografija
Adomo Zablockio epitafija. Silvijos Knezekytės fotografija