Į pirmą puslapį

Pirmosios Lietuvos mokyklos memorialinė lenta

Prie pastatytos Vilniaus katedros buvo įsteigta pirmoji Lietuvoje mokykla, nes viduramžiais mokyklos dažniausiai buvo steigiamos prie mokykla žymesnių bažnyčių ir vienuolynų. Pirmą kartą ši mokykla rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1397 m. Vilniaus kapitulos dokumentuose. Tuo laiku tai buvo pradžios mokykla. Joje buvo ruošiami bažnyčios patarnautojai, choristai, galbūt ir žemesnieji dvasininkai.

1522 m. katedros mokykloje veikė trys klasės. Tuo laiku buvo pradėti dėstyti bendrojo lavinimo dalykai: retorika, dialektika, muzika, skaičiavimas, skaityta antikiniai autoriai. Mokytasi iš aukštesniųjų mokyklų vadovėlių – Katono Dionizijaus „Moralinių dvieilių”, Elijaus Donato lotynų kalbos vadovėlio. Katedros mokykloje dirbo atskirų dalykų mokytojai ir kantorius. 1570 m. Vilniuje įkūrus kolegiją, jai kaip žemesnioji pakopa buvo priskiriama ir katedros mokykla.

Pirmajai švietėjiškai institucijai atminti katedroje pietinėje navoje, ant piliastro virš kitų dviejų epitafijų įtvirtinta balto marmuro lenta. Joje 1997 m. iškaltas lotyniškas tekstas su lietuvišku priedu: „Lietuvos mokykla“.

 

Lotyniško teksto lietuviškas vertimas:

Dabar [čia] yra įkurta mokyklėlė. Suteikta ir įvykdyta Vilniuje Viešpaties metais 1397.

atgal  aukštyn  tolyn