Į pirmą puslapį

Šv. Kazimiero Jubiliejinių metų memorialinė lenta

Šv. Kazimieras — (1458—1484) Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus, garsėjęs dievobaimingumu, geradarybėmis ir asketišku gyvenimu.1602 m. paskelbtas šventuoju. Lietuvos ir Lenkijos globėjas, Lietuvos jaunimo globėjas. Šv. Kazimiero relikvijos saugomos jo garbei karaliaus Vladislovo IV Vazos pastatytojo puošnioje baroko koplyčioje.

Granitinė lenta įtaisyta 1990 m. pietinėje piliorių eilėje, prie aštunto, paskutinio, pilioriaus (skaičiuojant nuo didžiųjų durų) pietinės sienos. Virš įrašo – medalionas su šv. Kazimiero bareljefu. Medaliono pakraštyje parašyta: „1484 ŠVENTASIS KAZIMIERAS 1984 LIETUVOS GLOBĖJAS“

Po medalionu iškaltas įrašas lotynų ir lietuvių kalbomis.

 

Lietuviškai įrašyta:

1484—1984
LIETUVOS GLOBĖJO
ŠV. KAZIMIERO
500 METŲ JUBILIEJUI ATMINTI.

atgal  aukštyn  tolyn