Į pirmą puslapį

Barboros Radvilaitės epitafija

Barbora Radvilaitė buvo antroji Žygimanto Augusto žmona, garsėjo kaip gražuolė, savo pažiūras turinti moteris, nepaisiusi daugelio nuomonės. Jie susituokė 1550 m. Barbora mirė Krokuvoje, tačiau jos palaikai buvo pargabenti į Vilnių. Gedulingoje procesijoje mirusią žmoną į Vilnių liūdėdamas lydėjo karalius Žygimantas Augustas.

Memorialinis įrašas paauksuotomis raidėmis iškaltas juodo marmuro lentoje, kuri pritvirtinta po statula ant Šv. Kazimiero koplyčios koplyčios vakarinės sienos, įėjus dešinėje pusėje. Marmurinės lentos kampuose iškaltos keturios paauksuotos karūnos. Epitafijos įrašas parašytas lotynų kalba pagal epigramos meistro Petro Roizijaus eilėraščių ciklo motyvus. Šis tekstas buvo rastas 1931 m. tvarkant katedros požemius ant karalienės karsto pritvirtintoje lentelėje, todėl marmurinėje lentoje iškaltas tarp kabučių.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Karalienė Barbora, kurią denga šis kapas buvo antroji karaliaus Augusto žmona. Daugeliui padarė daug gero, o blogo — niekam. Niekas negali pasakyti, kad jos buvo nuskriaustas. Mirė dar jauna, pradėjusi trečią dešimtį. Du kartus, likimui lėmus, liko vienišos lovos. Mirė prieš laiką, bet nors ir būtų buvusi sena, Augustas būtų sakęs, kad mirė prieš laiką. Karūnuota gruodžio 7, mirė 1551 metų gegužės 8 d.

atgal  aukštyn  tolyn