Į pirmą puslapį

Vladislovo epitafija

Lenkijos ir Švedijos karalius bei Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas IV (gimė 1595, valdė 1632—1648). Jis vienintelis iš Vazų dinastijos dažniausiai lankėsi Vilniuje bei daugiausia laiko rezidavo Lietuvoje, buvo geras organizatorius, užbaigęs Šv. Kazimiero koplyčios statybą, parūpinęs jai išlaikymą, miestų plėtėjas ir kultūros mecenatas, operos istorijos Lietuvoje pradininkas, didelių užmojų diplomatas, karuose ir suirutėse siekęs tapti dar ir Rusijos caru. Medžioklėje persišaldęs ir dvi savaites pasirgęs, Merkinėje prieš mirtį prisakęs jį išnešti į miestelio aikštę, kad visi žmonės matytų, kaip valdovas užges.

Jam skirtoji juodo marmuro epitafija įrengta po statula ant Šv. Kazimiero koplyčios pietinės sienos, altoriaus dešinėje pusėje. Marmurinės lentos kampuose iškaltos keturios paauksuotos karūnos. Manoma, kad šios paminklinės lentos fundatorius — grafas E. Tiškevičius, įrašu pasirūpinęs 1861 metais.

Epitafijos įrašas — lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Širdis ir viduriai Vladislovo IV Lekijos ir Švedijos karaliaus, mirusio Merkinėje, Lietuvoje, 1648 metų gegužės 20 dieną, tų pačių metų gegužės 26 dieną buvo palaidoti po šia karališkąja Šv. Kazimiero koplyčia, jo paties rūpesčiu užbaigta ir pašventinta.

atgal  aukštyn  tolyn