Į pirmą puslapį

Mikalojaus Slupskio epitafija-votyvinis įrašas

Mikalojus Slupskis (1616-1693) — dvasininkas, dirbęs Vilniaus vyskupijoje. Nuo 1649 metų — Vilniaus katedros kapitulos kananuninkas. 1669 m. popiežiaus paskirtas tituliniu Gracianopolio (išnykusios vyskupijos pavadinimas, taip siekiama ją prisiminti ir įamžinti) vyskupu ir Gudijos sufraganu Vilniaus vyskupijoje. 1671 m. katedros kapitula jį išrinko Vilniaus vyskupu, tačiau karalius Myklas Koributas Višnioveckis paskyrė Mikalojų Steponą Pacą. Vyskupo epitafija įrengta pietinėje piliorių eilėje, ant trečiojo pilioriaus (skaičiuojant nuo didžiųjų durų) rytinės sienos. Marmurinėje lentoje iškaltas ir kreipinys į Švč. Mergelę Mariją. Mat vyskupas Mikalojus Slupskis buvo uolus Dievo Motinos garbintojas, Vilniuje įsteigė Marijos vardo broliją.

Epitafijos įrašas — lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Marija, Maloningoji Motina, priimk mirties valandą Gracianopolio vyskupą Mikalojų Slupskį. Mirė 1693 Viešpaties metų vasario 7 dieną.

atgal  aukštyn  tolyn