Į pirmą puslapį

Karalių kripta

Karalių kriptoje, įrengtoje po didžiosio katedros nava, prie rytinės pirmosios katedros sienos, netoli presbiterijos, laidoti garsiausi Lietuvos valdovai. Ši kripta pastatyta ne vėliau kaip XV a. pabaigoje. Dabar karalių kripta tuščia. Joje paliktos pirmykštės gruntinės grindys. Ant jų dar likęs tamsus juosvas rąstas, ant kurio kelis šimtmečius stovėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių karstai, vėliau perkelti į mauzoliejų.

atgal  aukštyn  tolyn