Į pirmą puslapį

Vilniaus (arki)vyskupai ordinarai

1. Vysk. Andriejus I Vasila, OFM 1388 m. vasara — 1398 XI 14
2. Vysk. Jokūbas Plichta, OFM 1399 V 5 — 1407 II 7
3. Vysk. Mikalojus I Gožkovskis 1408 I (16) — 1414
4. Vysk. Petras iš Kustynės 1415 II 15 — 1421 XII 22
5. Vysk. Motiejus I Vilnietis / Trakiškis 1422 V 4 — 1453 V 9
6. Vysk. Mikalojus II iš Šalčininkų 1453 X 17 — 1467 IX 29
7. Vysk. Jonas I Losovičius 1468 V 4 — 1481
8. Vysk. Andriejus II Goškovičius 1481 VIII 27 — 1491
9. Vysk. Albertas I Taboras 1492 IV 1 — 1507 III 27
10. Vysk. Albertas II Radvila 1507 IX 10 — 1519 IV 19
11. Vysk. Jonas II iš Lietuvos kunigaikščių 1519 IX 23 — 1536 III 15
12. Vysk. Paulius Alšėniškis 1536 III 15 — 1555 IX 4
13. Vysk. Valerijonas Protasevičius 1556 IV 10 — 1579 XII 31
14. Vysk. Jurgis I kardinolas Radvila 1579 XII 31 — 1591 VIII 9
15. Vysk. Benediktas Vaina 1600 VII 31 — 1615 X 22
16. Vysk. Eustachijus Valavičius 1616 V 18 — 1630 I 9
17. Vysk. Abraomas Vaina 1631 III 24 — 1649 IV 14
18. Vysk. Jurgis II Tiškevičius 1649 XII 9 — 1656 I 17
19. Vysk. Jonas III Karolis Daugėla Zaviša 1656 X 16 — 1661 III 9
20. Vysk. Jurgis III Bialozoras 1661 XI 21 — 1665 V 17
21. Vysk. Aleksandras I Sapiega 1667 VII 18 — 1671 V 22
22. Vysk. Mikalojus III Steponas Pacas 1682 V 25 — 1684 V 8
23. Vysk. Aleksandras II Kotovičius 1685 IV 9 — 1686 XI 30
24. Vysk. Konstantinas Kazimieras Bžostovskis 1687 XI 24 — 1722 X 24
25. Vysk. Motiejus II Juozapas Ancuta 1722 X 24 — 1723 I 18
26. Vysk. Karolis I Petras Pancežinskis 1724 IX 11 — 1729 II 19
27. Vysk. Mykolas Jonas Zenkavičius 1730 X 2 — 1762 I 23
28. Vysk. Ignacas Jokūbas Masalskis 1762 III 29 — 1794 VI 28
29. Vysk. Jonas Nepomukas Kosakovskis 1798 VIII 9 — 1808 VIII 26
30. Vysk. Jeronimas Stroinovskis 1814 IX 26 — 1815 VIII 5
31. Vysk. Andriejus III Benediktas Klangevičius 1840 XII 14 — 1841 XII 27
32. Vysk. Vaclovas Žilinskis 1848 VII 3 — 1856 X 27
33. Vysk. Adomas Stanislovas Krasinskis 1858 IX 27 — 1883 III 15, nuo 1863 m.
34. Vysk. Karolis II Hrineveckis 1883 III 15 — 1889 XII 30, nuo 1885 m. jam eiti pareigas buvo sutrukdyta.
35. Vysk. Antanas Pranciškus Audzevičius 1889 XII 30 — 1895 VI 10
36. Vysk. Steponas Aleksandras Zvėravičius 1897 VII 21 — 1902 IX 2
37. Vysk. Eduardas Roppas 1903 XI 9 — 1917 VII 25, nuo 1907 m. jam eiti pareigas buvo sutrukdyta.
38. Vysk. Jurgis Matulaitis 1918 X 23 — 1925 VII 14
39. Arkiv. Jonas Ciepliakas 1925 XII 14 — 1926 II 17
40. Arkiv. Romualdas Jalbžykovskis 1926 VI 24 — 1955 VI 19, 1942—1944 m. jam sutrukdyta eiti pareigas, nuo 1945 m. rezidavo Balstogėje
41. Arkiv. Julijonas Steponavičius 1989 II 07 — 1991 VI 18
42. Arkiv. Audrys Juozas kardinolas Bačkis1991 XII 24 — 2013 IV 05
43. Arkiv. Gintaras Grušas nuo 2013 IV 05.
aukštyn