Į pirmą puslapį

Katechezė

Katechezė — tai visą krikščionio gyvenimą trunkantis sąmoningo tikėjimo ugdymas brandžioje tikėjimo bendruomenėje.

Katechezė — daugiau nei paruošimas sakramentams. Ji vykdoma įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems, skirtingais liturginiais laikotarpiais. Tikėjimą bendruomenėje padeda ugdyti ne tik parapijos kunigai, bet ir aktyvūs, teologinį išsilavinimą turintys ir specialiai tam pasirengę pasauliečiai katechetai.

Rengimas sakramentams

Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams jauni ir suaugusieji, sekmadieniais besimeldžiantys Vilniaus arkikatedroje, rengiami vienerius mokslo metus.

Susitikimai iš anksto užsiregistravus prasideda spalio mėnesį, vyksta kartą per savaitę parapijos namuose, Tilto g. 1.

Po vienerių pasirengimo metų, visi kviečiami įsitraukti į parapijoje vykstantį nuolatinį ir bendruomenišką tikėjimo ugdymą šeimųtikėjimo pažinimo, jaunimo grupelėse.

aukštyn