Į pirmą puslapį

Lietuvos Krikšto jubiliejaus memorialinė lenta

Lietuva buvo pakrikštyta 1387 m. Lietuvos bažnyčiose 1987 m. buvo minimas Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus. Ta proga bažnyčioms Lietuvoje pasiūti jubiliejiniai arnotai, išleisti paveikslėliai ir nukalti atminimo medaliai. Tačiau Vilniaus katedra sovietų tuomet buvo paversta Paveikslų galerija, todėl joje negalėjo vykti jokios iškilmės. Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus medalis Vilniaus katedroje pritvirtintas tik 1990 m., kai buvo tvarkoma atgauta šventovė. Lietuvos krikštui atminti prie didžiųjų durų (įėjus — dešinėje pusėje) ant vakarinės katedros sienos įmūryta memorialinė lenta.

Memorialinės lentos viršuje – Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus medalis, nukaltas iš žalvario. Tekstas po medaliu — lotynų ir lietuvių kalbomis.

 

Lietuviškai parašyta:

LIETUVOS KATALIKAI 1987 METAIS PAMINĖJO TAUTOS KRIKŠTO
IR VILNIAUS VYSKUPIJOS 600 METŲ JUBILIEJŲ.

atgal  aukštyn  tolyn