Į pirmą puslapį

Mindaugo memorialinė lenta

Šiuolaikinis dedikacinis įrašas, skirtas pirmajam Lietuvos karaliui Mindaugui, kuris buvo ir pirmosios Vilniaus katedros statytojas. Memorialinės lentos viršuje — medalionas su Karaliaus Mindaugo profiliu. Užrašas ties medaliono kraštu: „Mindaugas Lietuvos Karalius 1251—1263”. Medaliono autorius Vytautas Kašuba. Memorialinė lenta įrengta šiaurinėje piliorių eilėje, ant pirmo pilioriaus (skaičiuojant nuo didžiųjų durų) vakarinės sienos.

Įrašas akmeninėje memorialinėje lentoje lotynų ir lietuvių kalbomis.

 

Įrašo lietuviškas tekstas:

MINDAUGAS
LIETUVOS KARALIUS
KARŪNUOTAS 1253 METAIS
‚...YPATINGASIS ŠV. ROMOS BAŽNYČIOS SŪNUS...‘
LIETUVOS VYSKUPIJOS ĮSTEIGĖJAS
PIRMOSIOS KATEDROS STATYTOJAS.

atgal  aukštyn  tolyn