Į pirmą puslapį

Mažosios bazilikos titulo memorialinė lenta

1922 m., kai šventovėje buvo minimas šv. Kazimiero paskelbimo švetuoju 400 metų jubiliejus, Vilniaus katedrai tuometinio vyskupo Jurgio Matulaičio ir kapitulos rūpesčiu suteiktas mažosios bazilikos titulas. Šis rangas popiežiaus valia teikiamas reikšmingiausioms katalikų bažnyčioms. Titulas reiškia, kad ši bažnyčia yra svarbi tikinčiųjų gyvenime kaip piligrimų traukos vieta, bažnytinio gyvenimo įvykių centras. Šiam šventovės pagerbimo aktui prisiminti Vilniaus katedroje pietinėje piliorų eilėje, ant penktojo pilioriaus (skaičiuojant nuo didžiųjų durų) vakarinėje pusėje įkomponuota balto marmuro lenta su lotynišku įrašu. Teksto raidės auksuotos. Virš teksto iškaltas kryžius, kurio apačia praskėsta į dvi dalis. Kryžiaus viršuje, kairėje ir dešinėje iškaltos stilizuotos karūnėlės. Tai Vilniaus katedros kapitulos ženklas. 

 

Memorialinės lentos teksto lietuviškas vertimas:

Šventojo Stanislovo, vyskupo, kankinio [katedra]. 1922 Viešpaties metais, aštuntaisiais [popiežiaus Benedikto XV] pontifikato [metais] ir Dievo valia atstatytos Lenkijos pradžioje, minint  šventojo karalaičio Kazimiero, pamaldžiojo Išpažinėjo, paskelbimo šventuoju 400-ąsias metines, popiežius Benediktas XV apaštališkąją breve malonėjo išaukštinti šią Katedros bažnyčią ypatingu titulu ir garbe mažųjų [Romos] Miesto bazilikų pavyzdžiu.

atgal  aukštyn  tolyn