Į pirmą puslapį

Šv. Kazimiero koplyčios altorius

Šv. Kazimiero altoriaus sarkofago pavidalo mensa (šv. Mišioms aukoti skirtas stalas, primenantis šventųjų kankinystę ir Jėzaus Kristaus auką) pagaminta imituojant raudonai margą marmurą. Altoriaus mensos priekinėje dalyje iškaltas lotyniškas prašymas: S[ANCTE] CASIMIRE, ORA PRO NOBIS („Šventasis Kazimierai, melskis už mus”). Virš altoriaus mensos, ties viduriu stovi tabernakulis (puošnus namelis šv. Mišiose konsekruotai Eucharistijai laikyti), kuriame būdavo saugomas Švč. Sakramentas. Dvivėrės tabernakulio durelės papuoštos Dievo įsakymų plokštėmis ir šv. Mišių taure su Ostija. Šie ženklai rodo, kas Bažnyčioje yra svarbiausia: Dievo Žodis, Viešpaties įsakymai ir Eucharistija. Tai visų krikščionių kasdienis maistas ir stiprybės šaltinis. Tabernakulio šonuose, kolonų viršuje — du sėdintys angeliukai. Jie rankose laiko Eucharistijos simbolius: vynuogių kekę ir pėdą su javų varpomis.

Didįjį Ketvirtadienį, Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo dieną, į šį tabernakulį iškilmingoje procesijoje Vilniaus arkivyskupas atneša Švč. Sakramentą, kuris čia pagarbinamas ir saugomas iki Didžiojo Penktadienio.

Už altoriaus mensos tarp rausvų marmurinių piliastrų ir gausybės votų — padėkos ženklų už šventojo užtarimu patirtas malones, ant pietinės Šv. Kazimiero koplyčios sienos — retabulas (už altoriaus esanti sieninė dalis). Jis pagamintas iš balto stiuko (mišinys iš smulkiai malto gipso, kalkių, klijų ir marmuro miltelių). Retabule iš stiuko nulipdyta besišypsanti Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu. Dievo Motina gausybės angelų apsupta džiaugiasi, kad į Dievo karalystę atkeliauja dar vienas šventasis. Du dideli angelai tarytum kelia puošnų sidabrinį sarkofagą į dangų. Dar vienas stiprus angelas ant savo pečių prilaiko visą sarkofagą. Šio angelo nematyti, jį užstoja tabernakulis ir stebuklais garsėjantis „Šv. Kazimiero Trirankio“ paveikslas. Įvairaus dydžio angelai dažniausiai būriuojasi po du ir, sklandydami tarp debesų, vieni kitiems kažką kužda. Virš Švč. Mergelės Marijos leidžiasi angelas, rankose laikydamas kryžių ir lelijas — šv. Kazimiero ikonografinius simbolius, pažyminčius šventojo uolų tikėjimą ir tyrumą. Tai tikrosios kiekvieno krikščionio regalijos, kuriomis bus galima džiaugtis ir amžinybėje. Taip amžinybėje su džiaugsmu ir nežemiška ramybe pasitinkamas šventasis karalaitis.

Virš retabulo — puošnus stiuko baldakimas, kurį iš šonų prilaiko du dideli angelai. Baldakimą puošia lelijos ir įvairias žmogaus gyvenimo nuotaikas atspindintys veidai. Virš baldakimo du nedideli angeliukai atneša Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūną su kryžiumi. Pasakojama, kad tai ta pati karūna, kuria galėjo būti vainikuotas Gediminas. Ji niekada Vilniaus katedroje nebuvo uždėta Kazimierui, tačiau tapo jo kilmingumo simboliu. Karūna su kryžiumi primena kiekvieno krikščionio karališkąjį pašaukimą su meile tarnauti žmonėms šiame pasaulyje, kad amžinybėje galėtume paveldėti angelų atneštą karūną.

Garsėjantis malonėmis šv. Kazimiero kapas Vilniaus katedroje visais laikais traukė skirtingų luomų ir tautybių tikinčiuosius. Jie čia paliko Dievo veikimo šv. Kazimiero užtarimu liudijimus — votus. Ant retabulą rėminančių juodo marmuro piliastrų šiandien kabo apie du šimtus votų.

atgal  aukštyn  tolyn
Į apsilankymo pradžią
Šv. Kazimiero koplyčios altorius.  Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altorius. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altorius.  Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altorius. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero paveikslas su aptaisu ir tabernakulis. Antano Lukšėno fotografija
Šv. Kazimiero paveikslas su aptaisu ir tabernakulis. Antano Lukšėno fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altorius. Tomo Vyšniausko fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altorius. Tomo Vyšniausko fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas.  Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas.  Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas.  Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas. Silvijos Knezekytės fotografija
Angeliukai atnešantys Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūną su kryžiumi. Silvijos Knezekytės fotografija
Angeliukai atnešantys Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūną su kryžiumi. Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas.  Silvijos Knezekytės fotografija
Šv. Kazimiero koplyčios altoriaus retabulo fragmentas. Silvijos Knezekytės fotografija
Votai. Silvijos Knezekytės fotografija
Votai. Silvijos Knezekytės fotografija