Į pirmą puslapį

Jau priėmusiųjų atgailos ir eucharistijos sakramentus grupelė

Renkasi kiekvieną antradienį 15.30–17.30  val. parapijos namuose, Tilto g. 1.

Pirmąją Komuniją priėmę vaikai noriai susirenka ir toliau bando auginti savo tikėjimą. Vaikai drauge su katechetu meldžiasi, vaidina, žaidžia, diskutuoja Šv. Rašto temomis, susipažįsta su sekmadienio šv. Mišių skaitiniais, gilinasi į liturginių metų laikotarpio ypatumus, drauge švenčia katalikiškas šventes. Vaikai susidraugauja tarpusavyje, atranda svetingą krikščionišką bendruomenę.

Vaikai Bažnyčioje laukiami ne tik per Pirmosios Šv. Komunijos šventę ar per jiems skirtas šv. Mišias. Kiekvieną antradienį 15.30 val. parapijos namuose, Tilto g.1, yra galimybė dar kartu su tikinčiais bendraamžiais kartu pažaisti, atrasti dar nežinomų įdomių, naujų dalykų apie Bažnyčią, Dievą ir pasaulį.

aukštyn
Pirmoji komunija Vilniaus arkikatedroje.
Pirmoji komunija Vilniaus arkikatedroje.