Į pirmą puslapį

Jaunimo malda

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,
tu pirmas savo jaunoje širdyje ištarei:
pašventinsiu tėvynės vardą!
Ilgesio maldas tu siuntei Marijai,
mūsų žemės Karalienei.
Gražiausius darbo ir aukos metus tu skyrei Lietuvai.
Be žodžių tu pradėjai skinti Kristaus ateičiai barus,
nes tikėjai švento pavyzdžio galia.

O ŠVENTAS MŪSŲ DRAUGE,
jaunas kaip ir mes,
užtarki mūsų kovą danguje pas Kristų ir Mariją.
Būki mūsų ateities jauniausią daigą ugdanti ranka.
Amen.

aukštyn
Šv. Kazimiero relikvijorius.
Šv. Kazimiero relikvijorius. 1637 m. Antano Lukšėno fotografija