Į pirmą puslapį

Naujai pašventintų kunigų malda prie šv. Kazimiero relikvijų

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,
Jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus kunigus jų tarnystės kelyje, padėk išsaugoti gyvą, tvirtą ir veiklų krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir būti skaistaus gyvenimo ženklais šių dienų pasaulyje. Sustiprink visų mūsų pastangas tapti vis panašesniais į Jėzų, Gerąjį Ganytoją, kad būtume kantrūs ir jautrūs tiems, kuriems tarnausime. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn
Neopresbiterių malda prie Šv. Kazimiero relikvijų. Dainiaus Tunkūno fotografija
Neopresbiterių malda prie šv. Kazimiero relikvijų. Dainiaus Tunkūno fotografija