Į pirmą puslapį

Malda prie šv. Kazimiero paveikslo

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,
taip gerbęs Švenčiausiąją Mergelę Mariją, padaręs tiek daug stebuklų mūsų tautai, globok jaunimą skaistumo išbandymuose.

Dvaro patogumų nepaisęs KARALAITI,
drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk vienybę, padėk rūpintis vargšais ir visiems padėk laikytis tikėjimo, kad Danguje galėtume išvysti šviesų mūsų Amžinojo Viešpaties veidą.
Amen.

aukštyn
Malda prie Šv. Kazimiero relikvijų. Dainiaus Tunkūno fotografija
Malda prie šv. Kazimiero relikvijų. Dainiaus Tunkūno fotografija