Į pirmą puslapį

Malda prie šv. Kazimiero relikvijų

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,
didis Švenčiausios Mergelės Marijos garbintojau,
Lietuvos ir jos jaunimo globėjau!

Anuomet karališkojo dvaro malonumai nesutrukdė tau išlaikyti tvirtą tikėjimą ir mylinčią širdį.

Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Dievo Motinos užtarimo remiamas, išmelsk iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdys taptų kuo imlesnės Dievo meilei ir gailestingumui, o mūsų jaunimas nepasiklystų šiandienos pasaulio labirintuose.

Melski mūsų tautai tikėjimo ir santarvės, o mums — dėkingumo ir vilties po šio gyvenimo darbų susitikti su tavimi amžinajame Viešpaties džiaugsme. Amen.

aukštyn
Malda prie šv. Kazimiero relikvijų. Dainiaus Tunkūno fotografija
Malda prie Šv. Kazimiero relikvijų. Dainiaus Tunkūno fotografija