Į pirmą puslapį

Šventasis Kazimierai, dvasios galiūne

ž. Prano Parankos

Šventasis Kazimierai, dvasios galiūne,
Maldauk mums malonių brangių:
Ir sielos tyrumo, ir dvasios tvirtumo,
Krikščioniškos meilės širdžių.

Anuomet tu Vilniuj gyvenimu rodei,
Kaip Dievą ir žmogų mylėt.
Skaistumo dorybės atskleidęs tu grožį
Ir mums nenupulti padėk.

Nuo priešų ir miręs tu Lietuvą gynei,
Kariams pasirodęs mūšy.
Nuo pikto žabangų apginki tėvynę
Neleisk jai paskęst liūdesy.

Šventasis Kazimierai, grįžk iš Aukštybių,
Atnešdamas tautai Vilties.
Padėk melsti Dievą Tikėjimo gyvo,
Kad Meilė vargus nugalės.

aukštyn
Šv. Kazimieras. LNM fotografija
Šv. Kazimieras. Kanutas Ruseckas. 1857 m. LNM fotografija