Į pirmą puslapį

Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti

ž. ir muz. mons. Pranciškaus Tamulevičiaus

Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk tavo žemė Lietuva.
O brangus šventasis mūsų vargo krašto, tavo broliai, tavo sesės čia.

Mūsų tautai švieski kelią, ją globoki, kaip vaikelį.

Šviečia ir negęsta tavo dvasios grožis, tavo žodžiai niekad nenutils.
Tu budi sargyboj, šventas jaunikaiti, per tave į dangų sielos kils.

Mūsų tautai švieski kelią, ją globoki kaip vaikelį.

aukštyn
Votas Šv. Kazimierui.
Votas Šv. Kazimierui. Auksakalys J. K. Gyzė. Lenkija, apie 1727—1730 m. Antano Lukšėno fotografija