Į pirmą puslapį

Skaitovai

Dievo žodis yra nuolat aktuali Viešpaties žinia visiems žmonėms.

Aktyvūs tikintys pasauliečiai kviečiami drąsiai, garsiai ir raiškiai liturgijos metu skaityti Šventojo Rašto skaitinius. Iš anksto pasirengę tikintys žmonės jaučia didelį džiaugsmą ne tik klausytis, bet ir kitiems perskaityti Dievo Žodį. Tai skatina labiau domėtis Šventuoju Raštu, gilintis į konkrečių ištraukų prasmę, atrasti atsakymus į tikėjimo klausimus ir džiaugtis tuo, ką Dievas nori pasakyti.

Šv. Rašto skaitinius liturgijos metu arkikatedroje skaito nuolat šioje šventovėje besimeldžiančių šeimų nariai.

Norintys atlikti šią tarnystę, kviečiami kreiptis į zakristijoje budintį kunigą.

aukštyn
Vilniaus arkikatedroje.
Vilniaus arkikatedroje.