Į pirmą puslapį

Procesijų dalyviai

Procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu skirta pagerbti Dievą, išreikšti krikščioniškąjį tikėjimą, prisiminti mūsų žemiškąją kelionę į amžinuosius Tėvo namus.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį po Sumos — iškilmingiausių vidudienio Šv. Mišių, rengiama eucharistinė procesija po arkikatedrą. Velykų rytą rengiama procesija lauke apie arkikatedrą, o per Devintines — nuo arkikatedros iki Aušros Vartų. Procesijoje nešamas Švenčiausiasis Sakramentas, bažnytinės vėliavos.

Šiose procesijose dalyvauja daug aktyvių įvairaus amžiaus talkininkų. Vyrai neša vėliavas, merginos ir moterys — puošnius kaspinus, mažos mergaitės barsto gėles. Procesijos yra puiki proga aktyviau į bažnytinį gyvenimą įsijungti tiems žmonėms, kurie brangina anktesnių kartų tikėjimo tradicijas.

Norintys tapti aktyviais procesijų dalyviais kviečiami kreiptis į zakristijoje budinčius kunigus.

aukštyn
Rengiamasi procesijai prie Vilniaus arkikatedros. Dainiaus Tunkūno fotografija
Rengiamasi procesijai prie Vilniaus arkikatedros. Dainiaus Tunkūno fotografija