Į pirmą puslapį

Ministrantai

Jaunuoliai, norintys iš arčiau pažinti Bažnyčios tikėjimo šventimo džiaugsmą, Dievą pagarbinti nuoširdžia tarnyste prie altoriaus, ateina į šv. Mišias, kitas bažnytines apeigas ir talkina liturgijai vadovaujantiems vyskupams ar kunigams.

Ministrantų tarnystė labai praverčia, nes katedroje dažnai vyksta nemažai įvairių iškilmių, kuriose dalyvauja daug tikinčiųjų. Patarnautojų dalyvavimas ir pagalba padeda darniau liturgiją švęsti ir sklandžiau organizuoti bažnytines šventes.

Katedros patarnautojai mielai dalyvauja Jaunimo grupelės veikloje, vyksta į specialius ministrantų susitikimus, rekolekcijas, stovyklas, iškylas, kartu leidžia laisvalaikį ir švenčia šventes.

Norintys tapti patarnautojais kviečiami kreiptis į zakristijoje budinčius kunigus.

aukštyn
Ministrantai Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Ministrantai Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija