Į pirmą puslapį

Maldos už kunigus grupė

Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio iniciatyva visose parapijose tikintieji pasauliečiai pakviesti savo malda, dėmesiu ir įvairiopa pagalba palaikyti bendruomenių dvasinius vadovus — kunigus. Malda augina bendrystę ir stiprina mūsų tarpusavio ryšius bei atveria širdį Dievui, visų gėrybių šaltiniui.

Kiekvieną ketvirtadienį 18.00 val. Vilniaus arkikatedroje vyksta pusvalandžio trukmės Švč. Sakramento adoracija už kunigus. Joje dalyvaujantys žmonės kartu gieda, meldžiasi šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda, budi tyloje ir giesmėmis pagarbina Dievą už kunigystės dovaną, patikėtą Bažnyčiai.

Norintys įsijungti į maldos už kunigus grupelę ir patys patirti gausių Dievo malonių, kviečiami kiekvieną ketvirtadienį 18.00 val. atvykti į Švč. Sakramento adoraciją.

aukštyn