Į pirmą puslapį

Ligonių lankymas

Bažnyčia pašaukta per gailestingąją meilę tęsti Kristaus darbus ir liudyti pasauliui Dievo misiją, net ir silpniausio, ligos prislėgto žmogaus vertę.

Norintys, kad sergančius jų šeimų narius aplankytų kunigas, gali kreiptis į arkikatedros zakristijoje budintį kunigą.

 

 

aukštyn