Į pirmą puslapį
Registracija į vaikų paruošimą Pirmajai Komunijai Vilniaus katedroje - registracija baigta.
Paskelbta: 2022-08-31 11:30:09

 

Kviečiame 9 - 12 metų vaikus ruoštis Atgailos - Sutaikinimo ir  Eucharistijos Sakramentams. 

  

 
Katechetė Virginija Jankūnienė.
tel.: 8 604 10231, virginijajankuniene@gmail.com
 
 
Pirmas susitikimas - spalio 2 d.
 

INFORMACIJA PIRMAJAI KOMUNIJAI

BESIRUOŠIANČIŲ VAIKŲ TĖVELIAMS

 

Džiaugiamės, kad nusprendėte su  savo vaiku ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai. Linkime, kad šie metai būtų prasmingi, kad ne tik Jūsų vaikas artimai išgyventų draugystę su Dievu, bet ir Jūs būtumėte atviri, ieškantys atsakymų į rūpimus tikėjimo klausimus.

Katalikų Bažnyčia, siekdama, kad jos nariai labiau suvoktų savo krikščioniškąjį pašaukimą, stengiasi kuo suprantamesnėmis formomis perteikti religinio gyvenimo pagrindus. Bendrieji tikėjimo principai perteikiami mokykloje vedamose tikybos pamokose. Parapijoje siekiame padėti krikščioniui pasiruošti sakramentams ir sąmoningam tikėjimo gyvenimui.

Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą.

  • Pasiruošimo Pirmajai Komunijai susitikimai vyks nuo spalio 2 d. iki gegužės mėnesio, vieną kartą per savaitę, sekmadieniais, 12.20 val. Susitikimas trunka 1 valandą.
  • Katechezės nevyksta mokyklos atostogų̨ metu ir katechetui (mokytojui) iš̌ anksto pranešus.

·       Pasiruošimo Sakramentams katechezių lankymas yra privalomas, jos vyks parapijos namuose (Tilto g. 1).

·       Vaikams, besiruošiantiems Pirmajai Komunijai ir jų̨ tėveliams privalu kiekvieną sekmadienį dalyvauti Šv. Mišiose, skirtose šeimoms (11.15 val.)

·       Tikėjimo kelionę kartu su Sakramentams besiruošiančiais vaikais keliauti kviečiame ir tėvelius. Susitikimai su tėveliais  vyks sekmadieniais 12.20 val. parapijos namuose (Tilto g. 1). Planuojamos datos: 10.16, 11.20, 12.18, 01.15, 02.19, 03.19, 04.16.

·       Nekrikštyti vaikai bus pakrikštyti po Naujųjų Metų. Susitarti dėl vaiko Krikšto maloniai prašome atvykti į bažnyčios zakristiją kunigo budėjimo laiku.

·       Pavasarį pakviesime į susikaupimo dieną Trinapolio rekolekcijų namuose, kur vaikai atliks savo Pirmąją Išpažintį (gegužės 6 d.)

·        Drabužiai (baltos albos) Pirmosios Šv. Komunijos šventei bus skolinami Arkikatedroje (specialių šventinių drabužių ieškoti nereikia).

·       Pirmosios Šv. Komunijos šventė vyks gegužės 13 d. 10 val. 

·       Rekomenduojama auka už mokslo metus: 120 eurų, kurią maloniai prašome paaukoti pirmo susitikimo dieną  (įeina: pratybos, maldynėlis, vadovėlis, kanceliarinės priemonės, Pirmosios Šv. Komunijos drabužių nuoma,  Trinapolio rekolekcijų patalpų nuoma, katecheto išlaikymas, Pirmosios šv. Komunijos šventės paruošimas).

·       Užpildę registracijos Komunijai  formą internete bei perskaitę šią atmintinę, Jūs sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Vilniaus arkivyskupijos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles (http://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-asmens-duomenu-apsaugos-ir-tvarkymo-taisykles/)

·       Sutinkate, kad Pirmos Komunijos šventės metu bus fotografuojama. Nuotraukos naudojamos Arkikatedros svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

·       Prisiimate atsakomybę už savo vaiko sveikatą. Esant peršalimo ar kitokiems simptomams, nedalyvaujate katechezėje, šv.Mišiose ir informuojate katechetą.

 

 

 

 
 
aukštyn