Į pirmą puslapį
Kun. Virginijaus Česnulevičiaus Velykinis sveikinimas
Paskelbta: 2022-04-19 09:36:43

 Mylimieji,

 
Šv. Teresė Avilietė savo sesėms karmelitėms rašė: "žvelkite į Kristų...ten kur esate, ką bedarytumėte, žvelkite į Kristų". O šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė sakė: "...neužtenka tik žiūrėti, reikia susilieti su Juo".
 
Ten kur esi, su kuo esi, ką savo širdyje nešiesi,...pabandyk, šiandien, žengti žingsnį link Kristaus, link Gyvenimo...ženk link Jo, žvelk į Jį, susivienyk su Juo, gyvenk ir veik kaip Jis!
 
p.s. prikabinu sutikto pavasario akimirkas...ženkite😊
 
Laiminu Jus ir maldoje apkabinu!🙏🔥
aukštyn