Į pirmą puslapį
Padėkos laiškas iš Paryžiaus Dievo Motinos katedros administratoriaus monsinjoro Patrick CHAUVET
Paskelbta: 2020-03-24 12:50:51

 

Mus pasiekė padėkos laiškas iš Paryžiaus Dievo Motinos katedros administratoriaus monsinjoro Patrick CHAUVET, kurį vasario pabaigoje aplankė katedros administratorius kun. Virginijus Česnulevičius, nuveždamas visas jūsų surinktas aukas katedros atstatymui:

2020.02.24

Brangus kunige, brangūs draugai,

Man buvo džiugu priimti Jūsų administratorių ir labai noriu Jums padėkoti už Jūsų dosnumą bei solidarumą, kurie mane labai palietė.
Jūsų administratorius galėjo apeiti stovinčios, bet sužeistos katedros išorę. Dievo Motinos katedra tapo Vilties katedra.
Tai, kas mane palaiko – visos pasaulio vietinės Bažnyčios, kurios gyvena bendrystėje su mumis po šios tragedijos.
Dar kartą didžiulis ačiū už Jūsų gestą.

Tegyvuoja Paryžiaus Dievo Motinos katedra.

Maldoje už Jus,

Patrick Chauvet

 

 

aukštyn