Į pirmą puslapį
Kviečiame paminėti pal. Jurgio Matulaičio įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą 98-ąsias metines
Paskelbta: 2016-11-25 12:30:08

Kviečiame paminėti palaimintojo Jurgio Matulaičio įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą 98-ąsias metines

 

2016 m. gruodžio 5 d. 19.00 val. Šv. Kryžiaus namuose (Daukanto g. 1, Vilnius) vyks knygos

 

LAIŠKŲ DIALOGAS: JURGIS MATULAITIS IR PRANCIŠKUS PETRAS BŪČYS
sutiktuvės

 

Kalbės istorikė GENOVAITĖ GUSTAITĖ

ir knygos rengėjas, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos vicepirmininkas PAULIUS SUBAČIUS
 

altu gros ANDRIUS PLEŠKŪNAS

 

 

Laukiame jūsų,

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo

vargdienių seserys,

LKMA

 

 

aukštyn