Į pirmą puslapį
Registracija į suaugusiųjų pasiruošimą įkrikščioninimo sakramentams ir Alfa (tikėjimo žinių gilinimo) kursą
Paskelbta: 2022-09-07 09:42:18

 Pradedama registracija suaugusiųjų, kurie norėtų pasiruošti ir priimti

 

Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos arba tik Sutvirtinimo sakramentus arba sudalyvauti Alfa - tikėjimo atnaujinimo ir gilinimo -  kurse

 

 

Registruotis galima: https://forms.gle/rh5L9L4GAqf7RJbe9

 

Užsiėmimai vyks pirmadieniais 18.30 val. katedros parapijos namuose

(Tilto g. 1A).

 

Pirmas užsiėmimas spalio 3d.

Kurso dalyvius tikėjimo kelionėje palydės kun. Žydrūnas Vabuolas ir katedros bendruomenės savanoriai.

 

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“. (Popiežius Pranciškus)

aukštyn