Į pirmą puslapį
AČIŪ dalyvavusiems ir toliau kviečiame į Sinodinio kelio susitikimus katedroje!
Paskelbta: 2022-01-22 09:08:24

 

Brangūs parapijiečiai, 

Popiežius Pranciškus pakvietė mus į Sinodinį kelią, kur esame raginami kalbėtis ir svajoti apie Bažnyčią.

 

AČIŪ visiems dalyvavusiems pirmuose trijuose susitikimuose. Susitikimai ir toliau vyks! Susitikimų datos planuojamos po Velykų ir artimiausiu metu bus paskelbtos!

Likusių susitikimų temos:

  • Bendra atsakomybė misijoje
  • Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
  • Valdžia ir dalyvavimas, sprendimų priėminas
  • Sinodalumo ugdymas 

 Sinodinio kelio susitikimuose katedroje ir toliau vyks po 12.30 val. šv. Mišių. Kviesime pasilikti katedroje. Sinodinio kelio moderatoriai suskirstys mus į grupeles, palydės į vieną iš katedros koplyčių ir praves sinodinį susitikimą. Kiekvienas susitikimas turės temą. Susitikimą pradėsime malda, skaitysime Švento Rašto ištrauką ir, Šventosios Dvasios vedami, dalinsimės savo įžvalgomis pagal konkrečios temos klausimus. Moderatoriai mūsų įžvalgas užrašys ir perduos parapijos koordinatoriams, o parapija - Vilniaus arkivyskupijos Sinodinio kelio komandai. Preliminari susitikimo trukmė - 1 valanda.

 

"Klausykite Šventosios Dvasios, klausydamiesi vieni kitų" (Popiežius Pranciškus).

 

 

 

 

 

 

aukštyn