Į pirmą puslapį
INFO-18 Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose
Paskelbta: 2020-08-03 09:26:55

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra - dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. 

Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui - gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus! 

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija 

    

 

 

aukštyn