Į pirmą puslapį

Caritas

Per Caritas organizaciją Bažnyčia rūpinasi ligoniais, vargšais, kaliniais, neturinčiais nakvynės ir reikalingos globos nesulaukiančiais įvairaus amžiaus žmonėmis. Caritas yra įrankiu, struktūra gailestingajai meilei plėtoti ir ugdyti Bažnyčios bendruomenę. Šios struktūros pašaukimas — tikėti ir kitiems atskleisti karitatyvinės veiklos svarbą. Karitatyvinė veikla yra viena iš privalomų Bažnyčios misijos formų.

Caritas struktūra veikia ir Vilniaus arkikatedros parapijoje: suradę skurstančias, daugiavaikes šeimas ar vienišus ligotus žmones, šelpiame juos drabužiais, maistu. Taip pat vargstantiems žmonėms dalinami maisto talonai, su kuriais galima pavalgyti Vilniaus arkivyskupijos labdaros valgykloje „Betanija“. Caritas savanoriai padeda sutvarkyti namus, nuperka maisto, slaugo ligonius, lanko dienos centrus, Nemenčinės ir Pabradės globos namus, dalyvauja Maisto banko akcijose. 

 

aukštyn