Į pirmą puslapį
24 valandos Viešpačiui Vilniaus Katedroje
Paskelbta: 2017-03-21 09:31:57

 

Kovo 24 d., penktadienį, Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, kaip ir visame pasaulyje, popiežiaus Pranciškaus kvietimu vyks „24 valandos Viešpačiui“.

19 val. Švč. Sakramento adoracija ir susitaikymo pamaldos. Išpažinčių bus klausoma visą parą nuo 03-24 19 val. iki 03-25 19 val.

Kovo 25 d. Vilniaus Katedroje – gavėnios šeštadienio programa:
16:50 Malda
17.00 Konferencija apie D. t. Adelę Dirsytę. Kalbės kun. Andrius Končius.
17:30 Iškilmingos šv. Mišios
18:30 Šv. Mišios


 

aukštyn