Į pirmą puslapį
Viešpats Jėzus tikrai prisikėlė!
Paskelbta: 2018-04-01 13:39:54

 

 

MYLIMIEJI !

 

Aš nežinau, ką Viešpats padarys man per šias

Velykas. Aš tai suprasiu vėliau, jei leisiu Jėzui man

plauti kojas, man patarnauti, mane atnaujinti, mane

išgelbėti. Tai nėra tik trumpalaikis leidimas, bet

leidimas Jam nuolat veikti mano gyvenime. Įžengti į

Kančią ir Prisikėlimą, tai apsispręsti sekti Jį, žingsnis

po žingsnio, kai akys ieško tik Jo. Linkiu patirti

Prisikėlusiojo Artumą ir Jame rasti džiaugsmą, 

paguodą bei drąsą mylėti ir tarnauti.

Su šv. Velykom!

Kun. Virginijus Česnulevičius 

 

 

 

aukštyn